Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต.สิงโตทอง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง... (15 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4... (20 เม.ย. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพด.อบต.สิงโตทอง เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อ... (01 เม.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสว... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อ... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256... (13 ธ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการขายของคณะกรรมการดำเนินการขาย ปี 2560 (28 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี 2560 (21 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยการ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้า... (06 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (01 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ... (20 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 (19 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นเเบบเเสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปรั... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเ... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561 (17 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกี... (19 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (11 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256... (05 มิ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต. สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช (18 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างลงหินคลุก... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ... (09 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรี... (04 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561... (02 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศ..อบต.สิงโตทอง เรื่อง..การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้า... (03 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนเลียบบึงหมอนทอ... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกเลียบบึงหมอน... (16 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละอียดคำนวณราคากลางโครงการก่อส... (13 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (17 พ.ย. 2560)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150
โทรศัพท์ : 0-3808-6028 โทรสาร : 0-3808-6028 ต่อ 16 - อีเมล์ : 
admin@singtotong.go.th

www.singtotong.go.th