Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 (31 ต.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือ... (31 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชําระค่าภาษีโรงเรือนแล... (31 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจํ... (31 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทร... (31 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี... (31 ต.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดกระดุมเม็ดแรกให้ครอบครัว (10 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (27 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการติดกระดุมเม็ดแรกใ... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง (ตำแหน่งคนงานทั่วไป(ยา... (03 ส.ค. 2561)
ประกาศอบต.สิงโตทอง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4... (20 เม.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพด.อบต.สิงโตทอง เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อ... (01 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสว... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อ... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256... (13 ธ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการขายของคณะกรรมการดำเนินการขาย ปี 2560 (28 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี 2560 (21 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ... (05 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ... (02 ต.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (02 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้ง... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้อ... (06 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์หารบริหารส่วนตำบล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 25... (06 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางอและรายละเอียดการคำนวนราคากลาง โครง... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบ... (17 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางท่อระบายนํ้าชุมชนหลังวัดโพธิ์แสงฯ ห... (17 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำ... (17 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งอุปก... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์หารบริหารส่วนตำบล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25... (02 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์หารบริหารส่วนตำบล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25... (02 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อร... (16 ก.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในร... (13 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (17 พ.ย. 2560)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150
โทรศัพท์ : 0-3808-6028 โทรสาร : 0-3808-6028 ต่อ 16 - อีเมล์ : 
admin@singtotong.go.th

www.singtotong.go.th